شاخص دور سر در كودكان و نوجوانان داراي اُتيسم در مقايسه با كم توان ذهني و ارتباط آن با فاكتورهاي شناختي

نويسنده(گان):

منير شايسته فر، رضا ماستري فراهاني*، فاطمه فدائي فتح آبادي، محسن نوروزيان، اميرحسين معماري،

چکيده:

زمينه و هدف: يكي از ويژگي هاي مورفولوژيك كه در افراد داراياُتیسم الگوي متفاوتي با هم سن و سالانشان دارد، اندازه دور سر و فاكتورهاي مرتبط با آن (طول و عرض سر) است. هدف ما ارزيابي شاخص دور سر و تعيين ارتباط آن با فاكتورهاي شناختي در جمعيت كودكان و نوجوانان داراي اختلالات طيف اُتيسم بوده است.

مواد و روش ها: در اين مطالعه مقطعي، نمونه پژوهش شامل ۱۲۹ دانش آموز ۷ تا ۱۸ سال مبتلا به اُتيسم و ۱۰۳ دانش آموز كم توان ذهني در گروه كنترل بود. اندازه دور سر توسط متر نواري، طول و عرض سر توسط كوليس اندازه گيري شد. هم چنين والدين به پرسش نامه ارزيابي فاكتورهاي شناختي- اجتماعي پاسخ دادند.

يافته ها: نتايج اين مطالعه نشان داد كه دور سر، طول و هم چنين عرض سر افراد مبتلا به اُتيسم از افراد مبتلا به كم تواني ذهني بزرگ تر است. افراد مبتلا به اُتيسم در نمره كل و خرده مقياس هاي پرسش نامه فاكتورهاي شناختي-اجتماعي، نمره كمتري نسبت به گروه كم توان ذهني به دست آوردند. هم چنين يافته ها نشان دادند كه با افزايش اندازه دور سر در افراد داراي اُتيسم، توانايي آنان در مهارت هاي شناختي-اجتماعي كاهش مي يابد

نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد كه الگوي رشدي و ارتباط شاخص هاي آنتروپومتريك مربوط به اندازه دور سر با فاكتورهاي شناختي در كودكان و نوجوانان مبتلا به اُتيسم با كودكان كم توان ذهني تفاوت معني داري دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست