تاخیر تکاملی در کودکان و مداخلات خانواده محور

folder_openرشد طبیعی
commentبدون دیدگاه
در زیر تعدادی از روشهای کلی آموزش مهارتهای پیش زبانی ذکر خواهد شد. با توجه به ویژگیهای خاص هر کودک دارای تاخیر تکاملی و متناسب با نیازهای وی میتوانید این استراتژیها را شکل‌ داده. آنها را به والد یا پرستار…
بیش تر بخوانید

پیشگیری اولیه شامل مراقبت قبل از بارداری ،حین زایمان و دوران نوزادی

پیشگیری اولیه شامل مراقبت قبل از بارداری ، حین زایمان ، دوران نوزادی ،شیرخوارگی وکودکی است . از مهمترین آموزش ها و مراقبت قبل از بارداری می توان به موارد زیر اشاره کرد: مراقبت قبل از بارداری: آموزش وآگاه سازی…
بیش تر بخوانید
کاردرمانی کودکان در منزل

روش های گفتاردرمانی کودکان در منزل

روش های گفتاردرمانی کودکان در منزل در زیر تعدادی از روش‌های کلی آموزش مهارت‌های گفتاردرمانی کودکان در منزل ذکر خواهد شد که با توجه به ویژگی‌های خاص هر کودک و متناسب با نیازهای وی می‌توانید این استراتژی‌ها را شکل‌ داده…
بیش تر بخوانید

تمریناتی برای اصلاح پای ضربدری

folder_openکار درمانی
commentبدون دیدگاه
چند تمرین برای اصلاح پای ضربدری یا X Leg در این مقاله قصد داریم تمریناتی ساده و کاربردی به منظور اصلاح پای ضربدری ارائه کنیم. با ما همراه باشید …   تمرین شماره یک : به پهلو دراز کشیده ، پای…
بیش تر بخوانید

تمریناتی برای اصلاح پای پرانتزی

folder_openکار درمانی
commentبدون دیدگاه
تمریناتی برای اصلاح پای پرانتزی یا Bow Leg در این مقاله قصد داریم تمریناتی ساده و کاربردی به منظور اصلاح پای پرانتزی ارائه کنیم. با ما همراه باشید … اصلاح پای پرانتزی با تمرین شماره یک : روی زمین بنشینید. پاهای…
بیش تر بخوانید
فهرست