مقایسه سیر طولی شایستگی اجتماعی

رتبه بندی والدین دارای کودکان کاشت حلزون در مقابل جفتهای شنوا . هدف از انجام این تحقیق، بررسی اثر طولی کاشت حلزون (CIS) در سنین پایین می باشد.

بنابرین کفایت اجتماعی کودکان ناشنوای بالای ۵ سال استفاده کننده از پروتز در مهارت های اجتماعی با جفتهای شنوای هم سن مورد بررسی قرار گرفت.

این ارزیابی ۳ مرتبه در بیش از ۵ سال به انجام رسید.

این بررسی در ۶ مرکز کاشت حلزون و پیش دبستانی انجام گرفت تا کودکان دارای کاشت حلزون و کودکان طبیعی مورد بررسی قرار گیرند.

در این مطالعه ۱۳۲ والد دارای کودکان با کاشت حلزون و ۶۷ والد دارای کودکان با شنوایی طبیعی مقیاس های مطالعه را تکمیل نمودند.

کودکان شرکت کننده در این مطالعه در رنج سنی ۵ تا ۹ سال بودند. مداخلات انجام شده نیز محدود به کاشت حلزون و برنامه ی گفتاردرمانی بود.

متغیرهای وابسته شامل، سه خرده مقیاس از ۲ مقیاس استاندارد رفتاری و عملکرد اجتماعی است.

مقیاس رفتاری ارزیابی برای کودکان (سازگاری، مهارت های اجتماعی) و سیستم درجه بندی مهارتهای اجتماعی می باشد.

اطلاعات والدین نشان داد :

که کودکان با کاشت حلزون شنوایی در مقایسه با جفتهای شنوای خود در متغیر نهفته شایستگی اجتماعی در تمام نقاط زمانی دارای تاخیر می باشند.

کودکان کاشت حلزون کودکان کاشت حلزون

علاوه بر این، شواهد محدودی از رشد catch-up در این دوره ۵ ساله وجود دارد.

بنابراین کودکان با کاشت حلزون شنوایی پس از چند سال استفاده از پروتز تاخیراتی را تجربه خواهند کرد.

با وجود پیشرفت های مستند در زبان شفاهی، نقایصی در شایستگی اجتماعی باقی خواهد ماند.

تا به امروز، هیچ مداخله ای برای کودکان با کاشت حلزون شنوایی در این مهارت های اجتماعی و رفتاری مشخص نشده است.

بنابراین مداخلاتی که به عملکرد “کلی کودک” دارای کاشت حلزون می پردازد، مورد نیاز است.

کودکان کاشت حلزون  کودکان کاشت حلزون

منبع:

Comparisons of Longitudinal Trajectories of Social Competence: Parent Ratings of Children With Cochlear Implants Versus Hearing Peers, Hoffman, Michael F. & other, Otology & Neurotology: February 2016 – Volume 37 – Issue 2 – p 152–۱۵۹

ترجمه: مامک جولایی (کارشناس ارشد گفتاردرمانی) http://center.avaerc.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست