گفتاردرمانی در منزل ، کاردرمانی و فیزیوتراپی

در صورتی که امکان مراجعه حضوری به کلینیک آوادیس برای شما فراهم نیست .

ما با درمانگر (گفتار درمان، کاردرمان، فیزیوتراپ)هماهنگ می کنیم تا او به منزل شما بیاید.

تلفن : ۶۶۳۷۱۳۵۸-۰۲۱ و ۶۶۳۷۱۳۸۴-۰۲۱

همراه : ۰۹۹۰۶۳۳۱۶۹۰

فهرست